เอสซีจีเดินหน้า Open Innovation กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ยุคนิวนอร์มอลพร้อมรับวิถีใหม่เพื่อผู้บริโภค ลุย “Open Innovation” เต็มตัว

https://scgnewschannel.com/th/scg-news/scg-continues-to-open-innovation-with-startups-meet-consumer-needs/?utm_source=FACEBOOK&utm_medium=SCGNEWSCHANNEL&utm_campaign=ADDVENTURES&fbclid=IwAR3Qd--kr8yyhbEEPoV7xje-7UI8pDfYerOaAaLCKWi7CbSW4izUrqzr4Hc