กางแผน ‘AddVentures’ กับกลยุทธ์ ‘Digital Transformation’ พร้อมเดินหน้าลงทุนในสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ ‘SCG’