กางแผน ‘AddVentures’ กับกลยุทธ์ ‘Digital Transformation’ พร้อมเดินหน้าลงทุนในสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ ‘SCG’

https://www.marketingoops.com/digital-transformation/scg-addventures-digital-transformation/?fbclid=IwAR368ihQkU9hX1pcgP0RWpgbuy8_3OP6TGK5ybmlhEpxDrIeLZfW1bBdnU4